Termeni si conditii
Alpha Bank Romania S.A. (denumita, in continuare, "Alpha Bank Romania" sau "Banca"), prin intermediul paginii sale web www.alphagold.ro, ofera vizitatorului/utilizatorului de Internet posibilitatea de a fi informat in legatura cu Alpha Gold Personal Banking. Va rugam sa cititi cu atentie urmatorii Termeni de Utilizare.

Utilizarea acestei pagini web presupune acceptarea in totalitate si fara rezerve a Termenilor de Utilizare care se aplica intregului continut al site-ului.

Daca vizitatorul/utilizatorul website-ului nu accepta oricare parte a acestor Termeni, respectivul vizitator/utilizator trebuie sa paraseasca website-ul si sa inceteze orice utilizare a acestuia. Prin vizitarea sau utilizarea site-ului www.alphagold.ro, vizitatorii/utilizatorii confirma ca au citit, au inteles si au acceptat in mod neconditionat Termenii de Utilizare si ca accepta sa fie obligati de acestea. Alpha Bank Romania are dreptul sa modifice in mod unilateral acesti termeni in orice moment, fara nicio notificare prealabila, comunicand orice modificare prin intermediul site-ului. Utilizarea site-ului dupa anuntarea modificarii se va considera o acceptare a respectivei modificari.
A. Drepturi de Autor/Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala
Intregul continut al site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la marcile comerciale, titlurile distinctive, textele, noutatile, fotografiile, imaginile, serviciile oferite se afla in proprietatea Alpha Bank Romania si este guvernat de prevederile aplicabile din legislatia romana si internationala, ce vizeaza in principal Drepturile de Proprietate Intelectuala si Industriala, cu exceptia drepturilor protejate ale tertilor.

In consecinta, nicio modificare, publicare, transmitere, transfer, reproducere, distributie, prezentare sau orice utilizare a continutului(integrala sau partiala a site-ului) nu este permisa in niciun fel si prin niciun mijloc in scopuri comerciale sau de alt fel, fara acordul anterior scris al Alpha Bank Romania. In mod exceptional, este permisa copierea, tiparirea sau stocarea limitata sau izolata a unor parti din continutul de mai sus in scop exclusiv personal de catre vizitator, sub conditia ca aceasta utilizare sa fie insotita de o precizare clara si distinctiva a provenientei si fara sa fie utilizata in scopuri comerciale sau de alt fel.
B. Conduita Utilizatorului
Site-ul http://www.alphagold.ro se va utiliza in scopuri legale si doar in asa fel incat sa nu limiteze sau sa impiedice utilizarea acestuia de catre terti. Vizitatorii/utilizatorii site-ului vor respecta reglementarile si dispozitiile legislatiei romane, europene si internationale care guverneaza telecomunicatiile si se vor abtine de la orice comportament ilegal si abuziv/necorespunzator care ar putea avea consecinte negative pentru alti vizitatori/utilizatori si provoca daune sau duce la defectarea site-ului sau extensiei catre Alpha Bank Romania. In cazul in care Banca este implicata in orice disputa sau trebuie sa plateasca orice fel de compensatie ca urmare a incalcarii de catre vizitator/utilizator a obligatiilor prevazute, respectivul vizitator/utilizator va despagubi in mod corespunzator Banca.
C. Legaturi cu site-urile partilor terte
Site-ul http://www.alphagold.ro permite vizitatorilor/utilizatorilor sa fie transferati prin conexiuni speciale (link-uri, hyperlink-uri, bannere) catre site-uri ale tertilor. Raspunderea pentru continutul acestor site-uri de legatura apartine exclusiv tertilor care le pun la dispozitie. Alpha Bank Romania nu garanteaza disponibilitatea acestor site-uri si nu este responsabila pentru calitatea si drepturile de proprietate asupra produselor sau serviciilor oferite publicului prin intermediul acestor site-uri. Site-ul Alpha Bank Romania ofera link-uri catre alte site-uri exclusiv in beneficiul vizitatorilor/utilizatorilor iar includerea oricarui link la aceste site-uri nu va constitui si nu va fi considerata un angajament sau o garantie sau inducere sau avizare de catre Banca a continutului sau a calitatii serviciilor furnizate pe aceste site-uri.
D. Limitarea Raspunderii
Alpha Bank Romania face tot posibilul sa asigure ca toate informatiile oferite pe http://www.alphagold.ro sunt complete, corecte, actualizate si clare, insa nu garanteaza ca aceste criterii sunt indeplinite in mod invariabil. De aceea, Alpha Bank Romania nu va fi responsabila in nicio situatie, inclusiv in cazul unei neglijente, pentru erori, omisiuni sau deficiente ca urmare a furnizarii acestor informatii, orice intarziere, discontinuitate in transmiterea de informatii sau orice prejudiciu cauzat vizitatorului/utilizatorului ca urmare a utilizarii acestor informatii.

Continutul site-ului nu cuprinde sfaturi, indemnuri sau incitari de ordin financiar, legal sau de alt fel in vederea realizari unei investitii sau unei alte tranzactii iar Alpha Bank Romania nu este responsabila de modul de utilizare a site-ului web de catre vizitatori/utilizatori care actioneaza din proprie initiativa.
E. Securitatea Site-ului
Accesul la site se face la initiativa vizitatorului/utilizatorului si nu la initiativa Alpha Bank Romania. Vizitatorul/utilizatorul website-ului este unicul responsabil de obtinerea si pastrarea echipamentelor necesare (de ex. computerul personal) software-ului, echipamentelor de telecomunicatie si altor servicii necesare pentru accesarea site-ului. Utilizatorii sunt responsabili si de protejarea sistemului lor impotriva virusilor si altor software-uri daunatoare.

Alpha Bank Romania a luat toate masurile posibile pentru a se asigura de protejarea site-ului de virusi si de alte software-uri daunatoare si utilizeaza sisteme de securitate pentru a controla accesul la paginile sale web pentru prevenirea atacurilor si altor actiuni neautorizate, insa nu garanteaza absenta, in cadrul site-ului, a oricaror virusi defecte si alte componente daunatoare si, prin urmare, nu este responsabila pentru daunele provocate de echipamentele, software-ul si fisierele utilizatorilor mai sus mentionate, si nici pentru daunele suferite de utilizator din motivele de mai sus.
F. Date cu Caracter Personal
Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. In acest scop, regasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de "persoana vizata".

1. Ce inseamna prelucrarea datelor
Conform Regulamentului UE 2016/679, prin "prelucrare de date" se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
In calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Alpha Bank Romania va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

2. Ce date cu caracter personal prelucram?
De la caz la caz, Banca prelucreaza date cu caracter personal precum, dar fara a se limita la:
• Date de identificare (precum nume si prenume, CNP, data nasterii);
• Date de contact (adresa de domiciliu / resedinta, adresa de e-mail, numar de telefon);
• Date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie);
• Date financiare si tranzactionale;
• Date privind studiile si formarea profesionala, locul de munca;
Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor si produselor contractate de dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de actiunile intreprinse pe site, de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de catre Alpha Bank Romania precum si de politica de prudentialitate a Bancii.

3. In ce scopuri prelucram datele personale?
Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:
• furnizarea de servicii financiar-bancare;
• marketing (precum, dar fara a se limita la participare in campanii si acordare de premii, programe de loializare si oferte speciale lansate pentru clienti, inclusiv pentru promovarea oricaror produse si servicii ale Bancii si ale partenerilor sai, reclama/publicitate, activitati specifice de marketing precum studii de piata, profilari, segmentari);
• gestionarea relaţiilor iniţiate de dumneavoastra prin intermediul site-ului;
• indeplinirea obligatiilor legale (de exemplu, obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat);
• in scopuri statistice.
In anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fara insa a exclude interventia umana. De exemplu, pentru a ne asigura ca va propunem cele mai potrivite solutii pentru profilul dumneavoastra, putem recurge la segmentari si profilari de marketing care ne ajuta in formularea de oferte dedicate (oferte pentru studenti, salariati, pensionari etc.).

4. Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Banca?
Initierea si derularea relatiei de afaceri si indeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile in vigoare pot fi efectuate doar in baza prelucrarii datelor cu caracter personal. In cazul in care nu doriti sa ne furnizati informatiile necesare sau va opuneti prelucrarii ulterioare a acestora, vom fi in imposibilitatea initierii, respectiv continuarii relatiei de afaceri.
Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea dumneavoastra in legatura cu noutatile si ofertele Alpha Bank Romania. Se poate solicita oricand intreruperea prelucrarii in acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata.

5. Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?
Categoriile potentialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:
• mandatari/imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ale Bancii (firme de avocatura, societati de recuperare creante etc);
• entitati din Grupul Alpha Bank(in indeplinirea obligatiilor de raportare);
• terti contractanti (de exemplu, pentru realizarea de actiuni de marketing si publicitate);
• institutii ale statului/autoritati competente (pentru indeplinirea obligatiilor legale);

6. Se pot transmite datele in afara tarii?
Prelucrarea datelor cu caracter personal poate sa implice transferarea lor in strainatate, in scopurile mai sus mentionate. Datele pot fi transferate in state in/din afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii. In toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garantiilor necesare care sa asigure protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

7. Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?
Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Regasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora:
a. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu Alpha Bank Romania;
b. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea Bancii, fara intarzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;
c. Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Alpha Bank Romania, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
d. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand Banca nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Bancii prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;
e. Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita Bancii transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Alpha Bank Romania.
f. Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Alpha Bank Romania, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara.
g. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita Bancii de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare.
h. Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); i. Dreptul de a va adresa justitiei;

8. Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre Alpha Bank Romania?
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).
G. Politica privind Modulele Cookie
Ce este un fisier cookie?
Functionarea corecta a unui site are la baza colectarea anumitor informatii cheie despre utilizatorii sai. Pentru a face acest lucru, un site va crea fisiere cookie - care sunt fisiere text de mici dimensiuni – stocate pe computerele utilizatorilor sai. Aceste cookie-uri sunt concepute pentru a permite site-ului sa isi recunoasca utilizatorii in vizitele ulterioare. Unele cookie-uri sunt necesare (de exemplu, pentru a permite accesul la serviciul Internet Banking), in timp ce altele il fac mult mai personal si mai relevant pentru tine.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un webserver unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet "pasiv" (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existenta a unui cookie este determinata tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, informatiile colectate prin cookie-uri sunt acum clasificate ca date cu caracter personal.
Contin cookie-urile date personale?
Desi informatiile colectate de cookie-uri, prin raportare la alte sisteme de evidenta, pot duce la identificarea unei anumite persoane, ceea ce califica respectivul cookie drept data cu caracter personal, cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica direct utilizatorii de Internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.
De ce folosim fisiere de tip cookie?
Site-ul www.alphagold.ro colecteaza fisiere de tip cookie pentru a monitoriza performantele proprii, pentru a va putea oferi un continut adaptat nevoilor dumneavoastra, dar si pentru a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-ul nostru.
Avand in vedere modul in care se vor dezvolta serviciile pe care le oferim online, este posibil ca aceste module cookies sa isi schimbe caracteristicile tehnologice in viitor. Insa, chiar si in aceasta situatie ele vor continua sa indeplineasca unul dintre scopurile de mai jos.
Consideram ca experienta dumneavoastra din site ar fi afectata daca ati renunta la cookie-urile pe care le folosim.
Exista doua tipuri de module cookie:
• Cookie-urile persistente (permanente)
Raman pe dispozitivul unui utilizator pentru o perioada de timp specificata in cookie. Acestea sunt activate de fiecare data cand utilizatorul viziteaza site-ul web care a creat acel cookie.
• Cookie-urile temporare (de sesiune)
Acestea permit operatorilor de site-uri sa lege actiunile unui utilizator in timpul unei sesiuni de browser. O sesiune de browser incepe cand un utilizator deschide fereastra browserului si se termina cand inchide fereastra browserului. Dupa ce inchideti browserul, toate cookie-urile de sesiune sunt sterse.
In general, cookie-urile au 3 functii diferite si se clasifica dupa cum urmeaza:
1) Cookie-uri de functionalitate (strict necesare) folosite de Alpha Bank Romania S.A
Cookie-urile de functionalitate sunt necesare pentru furnizarea serviciilor site-ului Bancii. Ele sunt strict esentiale pentru navigarea pe site-ul www.alphagold.ro si utilizarea functiilor acestuia. Aceste cookie-uri NU colecteaza informatii despre dumneavoastra care ar putea fi utilizate in scopuri de marketing (publicitate).
Nume Descriere
CookiesNotice Verifica daca clientul accepta cookie-uri sau nu
PHPSESSID Salveaza id de conectare la site (sesiunea)
Banner Acceptare Cookie Inregistreaza daca ati acceptat utilizarea cookie-urilor pe site. Nu contine informatii despre utilizator. Colecteaza informatiile intr-o forma anonima utilizand un identificator unic.
Vizualizare banner Inregistreaza daca vi s-a afisat bannerul politicii cookie la sosirea dvs. pe site, pentru a nu va mai afisa din nou. Colecteaza informatii intr-o forma anonima utilizand un identificator unic.
2) Cookie-uri de analiza
Cookie-urile de performanta si analiza colecteaza date in scopuri statistice, cu privire la modul in care vizitatorii utilizeaza un site web, nu contin informatii personale precum nume si adrese de e-mail si sunt utilizate pentru a imbunatati experienta utilizatorilor. Aceste cookie-uri nu colecteaza informatii cu caracter personal care ar putea fi folosite in alte scopuri.
Nume Descriere
_ga Google Analytics. Cookie-urile utilizate pentru a distinge utilizatorii.
_utma, _utmx, _utmxx, _utmz Aceste module cookie permit colectarea de informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza acest site si pentru a detecta posibile probleme de navigare. Google Analytics stocheaza informatii despre paginile vizitate, durata de navigare pe site, modalitatea prin care a fost accesat site-ul precum si sectiunile accesate din cadrul paginilor. Nu sunt stocate informatii personale, prin urmare, aceste informatii nu pot fi folosite pentru identificarea utilizatorului. Site-ul foloseste Google Analytics pentru a putea urmari daca site-ul intruneste cerintele utilizatorilor si pentru a prioritiza imbunatatirea proceselor derulate. Google ofera mai multe informatii despre cookie-uri in pagina de politica a confidentialitatii si politica cookie-urilor. De asemenea, Google, pune la dispozitie un “add-on” ce ofera posibilitatea renuntarii la Google Analytics indiferent de paginile accesate.
3) Cookie-uri de publicitate folosite de Alpha Bank Romania S.A
Cookie-urile de publicitate sunt utilizate pentru a difuza anunturi mai relevante pentru dumneavoastra, pot sa fie utilizate pentru a monitoriza eficienta unei campanii publicitare prin urmarirea click-urilor utilizatorilor.
Nume Descriere
Google Adwords
Nume cookie: _ga, _gid
Colecteaza informatii despre modul in care vizitatorii ajung pe site (e.g., din anunturi afisate pe Google Search) sau despre modul in care acestia utilizeaza site-ul.
Directionare - YouTube
Nume cookie: YSC, LOGIN_INFO, PREF, VISITOR, _ga
Aceste module cookie sunt setate de YouTube. YouTube colecteaza date despre utilizatori, care sunt agregate cu date de profil de la alte servicii Google, pentru a afisa publicitatea vizata vizitatorilor web dintr-o gama larga de site-uri proprii si de pe alte site-uri web. Aceste module cookie pot stoca preferintele utilizatorilor si pot fi utilizate pentru a personaliza continutul publicitar.
Directionare - Facebook
Nume cookie: act, c_user, datr, fr, pl, presence, sb, wd, xs
Aceste cookie-uri sunt setate de Facebook. Facebook foloseste module cookie pentru a colecta date despre interesele utilizatorilor. Facebook foloseste aceste date pentru a oferi publicitate orientata spre comportament.
Directionare – LinkedIn Aceste module cookie sunt setate de LinkedIn. LinkedIn colecteaza date de la utilizatori, iar aceste date sunt folosite pentru urmarirea si publicitatea orientata spre comportament.
Directionare – Twitter Aceste module cookie sunt setate de Twitter. Twitter colecteaza date de la utilizatori, iar aceste date sunt folosite pentru urmarirea si publicitatea orientata spre comportament.
_gat_gtag Cookie-urile sunt utilizate pentru a accelera rata cererilor de conexiune.
In orice moment poti modifica acordul privind folosirea modulelor cookie de . Modificarile ulterioare nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate pe baza cosimtamantului dat inainte de retragerea acestuia.
Confidentialitatea datelor dumneavoastra
Atunci cand prelucram datele dumneavoastra, utilizam masuri tehnice si organizationale care sa asigure confidentialitatea, disponibilitatea si corectitudinea datelor dumneavoastra. Lucram in mod continuu pentru a asigura pastrarea masurilor noastre de securitate la cel mai inalt nivel si ne angajam sa va informam la timp in cazul oricaror incidente de securitate ce ar putea sa prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastra.
H. Legislatie Aplicabila – Diverse
Prezentul contract de utilizare este guvernat de legislatia romana. Instantele din Bucuresti au competenta in interpretarea acestor termeni si solutionarea oricaror dispute aparute in legatura cu prezentul contract de utilizare. Daca oricare dintre acesti termeni este contrar legii si, din acest motiv, devine nul sau neaplicabil, nevaliditatea sau neaplicabilitatea acestui termen nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalti termeni.